Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Japans økonomiske krise og pengepolitikkens muligheder

Japan er i økonomisk krise. Den korte rente er nul, priserne falder, den offentlige gæld er høj og stigende, og banksektoren er svag. I de senere år er der fremsat forskellige forslag til at bringe Japan ud af krisen. Nogle af de forslag, som vedrører pengepolitikken gennemgås.