Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kapitalafkastbeskatningens betydning for kapitalmarkedet

Kapitalafkastbeskatningen har gennemgået betydelige ændringer gennem de seneste tyve år. Der er imidlertid fortsat et stort antal forskellige satser og asymmetrier. Pensionsopsparing er stadig skattemæssigt subsidieret i forhold til fri opsparing. Der er behov for forenkling af beskatningen af investeringsforeninger og afkast af aktier uden for pensionsopsparing.