Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Markedsdynamik ved lave renter

I perioder med lave renter kan de indbyggede optioner i bl.a. realkreditobligationer føre til selvforstærkede effekter med forøget rentevolatilitet til følge.