Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Nationalbankens nye betalingssystem Kronos

Nationalbanken har sat et nyt betalingssystem for kroner og euro i drift. Systemet, Kronos, er opbygget med udgangspunkt i kravene til moderne betalingssystemer og indeholder bl.a. en række funktioner til at lette de finansielle institutioners likviditetsstyring.