Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Rentetilpasningslån

Den hastige udbredelse af rentetilpasningslån har formentlig styrket pengepolitikkens gennemslag på aktiviteten. Lånene er risikomæssigt langt mere komplicerede end traditionelle faste realkreditlån, men har hidtil været billigere. Selv moderate rentestigninger kan give husstande med stramme budgetter problemer.