Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Sammensætning af pengeinstitutternes kapital – nye lovkrav og muligheder

Reglerne for pengeinstitutternes kapitalgrundlag er ændret nogle gange i de senere år. Der er tale om en afvejning mellem hensynet til indskyderne og den finansielle stabilitet på den ene side og den finansielle sektors konkurrenceevne på den anden.