Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Stabilitets- og vækstpagten – status i 2002

Størsteparten af EU-landene lever trods vækstafmatningen op til stabilitets- og vækstpagten i 2002, men nogle lande har dog problemer. Først i 2004 ventes EU-landene samlet set at leve op til pagtens centrale bestemmelse om, at de offentlige budgetter skal være tæt på balance eller i overskud.