Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Status for Baselkomiteens arbejde med nye kapitaldækningsregler for banker

I juli 2002 nåede medlemmerne af Baselkomiteen til enighed på en række vigtige områder vedrørende nye anbefalinger til kapitaldækningsregler for banker. Komiteen har på den baggrund bekræftet tidsplanen for færdiggørelsen af de nye anbefalinger og implementeringen heraf. De endelige anbefalinger forventes færdiggjort ultimo 2003, og de nye kapitaldækningsregler forventes at kunne træde i kraft ultimo 2006.