Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Valutakursregimer og gennemsigtighed

Pengepolitikken er gennemsigtig, hvis offentligheden har en reel forståelse af de forhold, som centralbanken tager i betragtning. Der argumenteres for, at gennemsigtighed ikke betyder det samme i lande med fastkurspolitik som i lande med flydende valutakurser.