Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 1/2002: Robust estimation of the expected inflation

Det kan forbedre informationen i et prisindeks at se bort fra poster med store prisændringer. Som en anvendelse af det metriske trim (Kim,1992) foreslår vi at udelade de prisændringer, der afviger mest fra medianen. Et sådant fokus på de ekstreme værdier forbedrer efficiensen i forhold til altid at trimme i begge haler af fordelingen, og det medfølgende bias-problem synes lille. Fordelingen af prisændringer er ofte stærkt højre- eller venstreskæv i en enkelt måned, men meget tættere på at være symmetrisk set over en længere periode. Det gælder også de danske data, der analyseres i nærværende papir. Det foreslåede metriske trim giver et mål for forventet inflation, som kan være med til at repræsentere inflationen i økonomiske analyser.