Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Betalinger

WP 2/2002: The Intraday Liquidity Management Game

Bankers likviditetsstyring i et realtids bruttoafviklingssystem analyseres ved hjælp af en spilteoretisk model. Spillet mellem banker vises at afhænge af centralbankens intradag kreditpolitik og at indbefatte to velkendte paradigmer inden for spilteori. Bankerne kan ende op i et fangernes dilemma, hvis centralbanken stiller intradag kredit til rådighed mod sikkerhed, da de har et incitament til at udskyde betalinger. Et koordinationspil inspireret af den franske filosof Jean-Jacques Rousseau er muligt, såfremt centralbanken opkræver et eksplicit gebyr for overtræk. I et regime med sikkerhedsstillelse er udskydelse af betalinger altid uhensigtsmæssig ud fra en samfundsmæssig synsvinkel, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet, hvis der opkræves eteksplicit gebyr.