Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Pengepolitik

WP 3/2002: Optimal Contract Currencies and Exchange Rate Policy

Papiret udvikler en simpel, stokastisk, ny-åben-makro model, hvor prisfastsættende virksomheders valg mellem at fastsætte eksportpriser i egen eller i forbrugerens valuta er endogent. Vi viser, at virksomhederne i ligevægt vil denominere deres eksportpriskontrakter i den valuta, der er forbundet med mindst monetær usikkerhed. En velfærdsmaksimerende regerings valg af valutakursregime analyseres også, og vi finder, at en fast valutakurs er at foretrække, hvis den indenlandske monetære variabilitet er højere end den udenlandske.