Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 4/2002: The formation of inflation expectations under changing inflation regimes

Artiklen giver en grundig beskrivelse af den empiriske identifikation af modeller med tilbagevendende regimeskift. Vi anvender nye redskaber udviklet til valg mellem regimeskiftmodeller iblandt en bred mængde af lineære og ikke-lineære regressionsmodeller og diskuterer betydningen heraf i relation til dannelsen af inflationsforventninger i en situation med tilbagevendende regimeskift i inflationen.