Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Pengepolitik

WP 5/2002: Propagation of nominal shocks in open economies

Empiriske undersøgelser viser, at der er betydelig træghed (persistens) i tilpasningsprocessen til nominelle stød. Eksisterende modeller for åbne økonomier kan ikke generere forløb, der matcher tilpasningsprocessen til nominelle stød både kvalitativt og kvantitativt. Vi analyserer transmissionen af nominelle stød i en fuldt specificeret intertemporal model for en åben økonomi med ukomplette kapitalmarkeder og asynkrone nominelle lønkontrakter.