Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Internationalt samarbejde

WP 6/2002: The Real Interest Rate Gap: Measurement and Application

Til empiriske formål foreslås det at fastlægge realrentegabet som en simpel transformation af forskellen på to nominelle rentesatser, nemlig centralbankens pengepolitiske rente og renten på lange statsobligationer. Sidstnævnte rummer information om inflationsforventninger og realafkastet på andre aktiver. Den foreslåede beregningsmetode benyttes til en empirisk analyse af de senere års pengepolitik i nogle få lande. Der fremkommer nogle nye, men foreløbige fortolkninger, specielt vedrørende USA og Sverige. Der fremføres desuden argumenter for at inkludere beregningsmetoden, hvis resultater er umiddelbart tilgængelige i realtid, i analyserne inden for ECBs første søjle.