Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Pengepolitik

WP 7/2002: Endogenous Exchange Rate Pass-through when Nominal Prices are Set in Advance

Papiret udvikler en model med endogent gennemslag fra valutakurs til priser inden for en åben økonomi makromodel, hvor valutakurs og gennemslag både bestemmes simultant og påvirker hinanden. Gennemslaget er endogent, fordi virksomheder vælger den valuta, de sætter deres eksportpriser i. Der er en entydig ligevægt for graden af gennemslag under den betingelse, at valutakursvolatiliteten stiger, når graden af gennemslag falder. Vi viser, at sammenhængen mellem valutakursvolatilitet og økonomiers struktur kan afhænge betydeligt af, om gennemslaget er endogent bestemt. Det centrale resultat er, at gennemslag afhænger af pengepolitikkens relative stabilitet. Lande med relativt lav volatilitet i pengemængdevæksten vil have relativt lave grader af gennemslag, mens lande med relativt høj volatilitet i pengemængdevæksten vil have relativt høje grader af gennemslag.