Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 8/2002: Systemic Risk in the Danish Interbank Netting System

Den systemiske risiko i det danske detailbetalingssystem, Sumclearingen undersøges. På basis af daglige data for deltagernes faktiske positioner i Sumclearingen simuleres effekten af, at deltageren med den største multilaterale nettoposition henlægges, dvs. ikke gennemføre afviklingen. Systemiske effekter opstår i det omfang, en deltagers henlæggelse betyder, at andre deltagere også henlægges. Analysen viser i lighed med tilsvarende studier i andre europæiske lande, at den systemiske risiko er meget lav. Der reserveres væsentligt mere likviditet til afviklingen i Sumclearingen end nødvendigt. På de fleste dage er mindre end en femtedel af den reserverede likviditet tilstrækkelig til at undgå systemiske effekter af, at den største enkelt deltager ikke kan gennemføre afviklingen.