Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansielle markeder

WP 9/2002: Extracting risk neutral probability densities by fitting implied volatility smiles: Some methodological points and an application to the 3M Euribor futures option prices.

Med udgangspunkt i Shimko (1993) har der udviklet sig en litteratur omkring estimering af risikoneutrale tæthedsfunktioner ved at interpolere det implicitte Black-Scholes volatilitetssmil. Nogle af de senere bidrag benytter varianter af cubic splines til interpolationen. Denne metode leder til ikke-differentiable tæthedsfunktioner. Vi argumenterer for, at dette er en uheldig egenskab og foreslår at løse problemet ved at tilpasse en spline af højere ordens polynomier. Teknikken anvendes på priser på optioner på LIFFEs tre-måneders Euribor future. Simple summariske mål fra risikoneutrale tætheder på konstant tidshorisont beregnes og anvendes til at vurdere markedsusikkerheden dag-til-dag. Endelig analyseres hvordan terror-angrebene 11. september påvirkede forventningen til den korte rente i Euro-området.