Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Årsager til opsvinget i 1993-94, hvor afgørende var finanspolitikken?

Opsvinget i dansk økonomi i 1993-94 havde baggrund i såvel en finanspolitisk ekspansion som et betydeligt rentefald, der bl.a. udløste en større konverteringsbølge. Modelberegninger tyder på, at rentefaldet betød mindst lige så meget for det stærke opsving som den finanspolitiske ekspansion.