Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Aftale om håndtering af finansielle kriser

På et møde i Stykkishólmur på Island den 11. juni 2003 indgik centralbankerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige en aftale (Memorandum of Understanding) om håndtering af finansielle kriser. Aftalen vil finde anvendelse i tilfælde af en krise i en bank, som har hjemsted i et af de nordiske lande, og som har en datterbank i mindst et andet nordisk land. Aftalen gælder derimod ikke, såfremt den pågældende bank er repræsenteret i andre nordiske lande gennem en filial.