Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Anvendelsen af de pengepolitiske instrumenter

Artiklen indeholder en beskrivelse af Nationalbankens pengepolitiske instrumenter og deres anvendelse. Endvidere redegøres kort for de væsentligste forskelle mellem Nationalbankens og Eurosystemets (dvs. Den Europæiske Centralbank, ECB, og de nationale centralbanker i euroområdet) pengepolitiske instrumenter.