Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Betalingsbalancen – fra langvarigt underskud til solidt overskud

Betalingsbalancen udviser et solidt overskud, hvilket grundlæggende skyldes, at tidligere tiders danske opsparingsproblem synes løst. Stigende eksport af energi og søtransport samt faldende rentebetalinger til udlandet har bidraget til en forbedring af betalingsbalancesaldoen de senere år. I et fastkursregime som det danske må udviklingen i betalingsbalancen tillægges vægt.