Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Budgetsituationen i Tyskland og Frankrig

Budgetunderskuddene i Tyskland og Frankrig er steget kraftigt og de to lande lever ikke op til kravene i stabilitets- og vækstpagten. Der ses på årsager til, at underskuddene opstod og på nogle af de økonomiske forhold, der er af betydning for en holdbar budgetudvikling.