Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Dansk værdipapirstatistik i et internationalt perspektiv

Nationalbankens nye værdipapirstatistik og -database præsenteres. Derudover betragtes den internationale udvikling på værdipapirområdet, hvor der er opstået en væsentlig interesse for at koordinere statistikker mellem lande og oprette internationale databaser. Sammenhængen mellem den danske og de internationale databaser beskrives.