Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Den økonomiske situation på Færøerne

Efter den økonomiske krise på Færøerne i begyndelsen af 1990'erne har den færøske økonomi fra 1995 til 2002 været inde i en periode med usædvanlig høj vækst. I løbet af 2002 og især i 1. halvår 2003 kom der tegn på, at økonomien er inde i en afmatningsperiode.