Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel sektor

ECBs månedsoversigt, august 2003

Dansk oversættelse af ECBs månedsoversigt, august 2003