Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

IMF

IMF og Nationalbankens balance

Nationalbankens balance påvirkes af forskellige finansielle mellemværender med Den Internationale Valutafond, IMF. Bankens risiko i forbindelse med transaktionerne holdes meget begrænset.