Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Inflationsforskelle i euroområdet

Artiklen gennemgår mulige årsager til inflationsforskellene mellem de 12 eurolande siden overgangen til ØMUens tredje fase i januar 1999. Flere faktorer, bl.a. realøkonomisk konvergens og forskelle i landenes cykliske position, har bidraget til forskellene.