Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Infrastrukturen på værdipapirmarkederne

Artiklen gennemgår udviklingen i infrastrukturen på de europæiske værdipapirmarkeder. Der har fundet en konsolidering sted, og processen er langt fra færdig. Der ses på de problemstillinger, der er knyttet til at handle værdipapirer på tværs af landegrænser, samt på de interesser og overvejelser, de europæiske myndigheder gør sig på området.