Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Investeringsservicedirektivet – et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel

Politisk enighed om et nyt investeringsservicedirektiv kan indebære, at konkurrencen på markederne blive skærpet, når direktivet træder i kraft. Den tiltrængte tilpasning af lovgivningen til markedsudviklingen vil skabe bedre muligheder for at integrere værdipapirmarkederne i EU og gavne både erhvervsliv og private investorer, selv om direktivets ændringer på flere områder ikke er markante.