Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer gennem de sidste 10 år

Det generelle rentefald siden begyndelsen af 1990’erne samt den voksende popularitet af rentetilpasningslån har betydet, at den cirkulerende mængde af 30-årige realkreditobligationer er blevet reduceret i betydeligt omfang. Udeståendet i den 30-årige realkreditobligation med en kupon på 6 pct. og udløb i 2026 er nu reduceret til knap 30 pct. af det højeste udestående beløb.