Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kreditkanalen i pengepolitiske analyser

Kreditkanalen er en samlebetegnelse for nogle teorier om, at pengepolitik også virker ved at ændre udbuddet af banklån. Artiklen giver en kort oversigt over disse teorier og deres relevans i praksis. I Danmark betyder kreditkanalen formentlig mindre end i de fleste andre lande.