Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 2003 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling. Anvendelsen af de pengepolitiske instrumenter. Ny finansiel statistik.Tiltrædelseslandene og konvergenskriterierne. Ratings i 2002. Tillidsindikatorer. Risikopræmien på aktier. Bodil Nyboe Andersens tale på Finansrådets årsmøde den 4. december 2002. Udgivne Working Papers. Pressemeddelelser