Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 2003 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling. Nye kontobestemmelser. Betalingsbalancen – fra langvarigt underskud til solidt overskud. Nationalbankens indenlandske fondsbeholdning. Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer gennem de sidste 10 år. To år med inflationsmål i Norge og Island. Stabilitets- og vækstpagten status 2003. Nye mekanismer for omlægning af kriseramte landes offentlige gæld. Ny rentestatistik. Dansk værdipapirstatistik i et internationalt perspektiv. Bodil Nyboe Andersens tale på Realkreditrådets årsmøde 30. april 2003. Pressemeddelelser.