Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 2003 3. kvartal

Indhold: Seneste økonomiske og monetære udvikling. Aftale om håndtering af finansielle kriser. Nye kapitaldækningsregler for kreditinstitutter. Infrastrukturen på værdipapirmarkederne. Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken set i et retligt perspektiv. Årsager til opsvinget i 1993-94, hvor afgørende var finanspolitikken? Budgetsituationen i Tyskland og Frankrig. Den økonomiske situation på Færøerne.