Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 2003 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling. SCP – Scandinavian Cash Pool. Ny statistikdatabase på Nationalbankens websted. Volatilitet i inflation og økonomisk aktivitet i Norden. Inflationsforskelle i euroområdet. IMF og Nationalbankens balance. Kinas rolle i den globale økonomi. Investeringsservicedirektivet – et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. Kreditkanalen i pengepolitiske analyser.