Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Mod et fælles betalingsområde. En statusrapport.

Statusrapport vedrørende arbejdet med at skabe ens priser for forbrugerne på nationale og grænseoverskridende detailbetalinger inden for eurozonen.