Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

MONA

Kapitel 1: Indledende bemærkninger om Mona og andre modeller. Kapitel 2: Gennemgang af Monas estimerede adfærdsrelationer. Kapitel 3: Sammenbinding af hele modellen. Kapitel 4: Eksempler på modellens reaktion i form af multiplikatorberegninger. Kapitel 5: Modelsimulationer på historisk periode. Afslutning: Modellens relationer samt liste med variabelnavne og forklaring.​​​