Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Nationalbankens indenlandske fondsbeholdning

Nationalbanken har en beholdning af danske obligationer. Beholdningen og risikostyringen af den beskrives, og især risikostyringen af konverterbare realkreditobligationer uddybes.