Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Ny rentestatistik

Fra januar 2003 er der tilvejebragt en ny og væsentligt forbedret rentestatistik for MFIer i Danmark. Statistikken er baseret på en forordning fra ECB, som definerer rammerne for en fælleseuropæisk rentestatistik. I præsentationen fokuseres der på fortolkningen af statistikken.