Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Ny statistikdatabase på Nationalbankens websted

Nationalbanken lagde den 29. oktober en ny database med statistik ud på bankens websted, www.nationalbanken.dk. Databasen indeholder over 10.000 tidsserier inden for 8 forskellige emneområder. Indholdet af databasen vil løbende blive udvidet og i begyndelsen af 2004 bestå af 12 emneområder dækkende hele spektret af finansiel statistik.