Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nye kapitaldækningsregler for kreditinstitutter

Baselkomiteen har offentliggjort tredje udkast til nye kapitaldækningsregler. Minimumskapitalkravet knyttes tættere til de faktiske risici i institutterne. Der skal være en tæt dialog mellem institut og tilsynsmyndighed om kapitaldækningens størrelse. De nye regler forventes at træde i kraft i 2007.