Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nye mekanismer for omlægning af kriseramte landes offentlige gæld

Nogle forslag til gældsomlægningsmekanismer til brug ved gældskriser i Valutafondens medlemslande gennemgås. IMF har fremsat forslag til en særlig mekanisme for at øge involveringen af den private sektor ved kriseløsninger. Amerikansk modstand har indtil videre blokeret for indførelse af mekanismen.