Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Ratings i 2002

Mange udenlandske storbanker fik i 2002 nedjusteret deres ratings af kreditvurderingsbureauerne. Baggrunden er især den internationale konjunkturudvikling med lave vækstrater, der har ført til større risiko for tab på bankernes udlån.