Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Risikopræmien på aktier

Aktier giver i gennemsnit over lange perioder et højere afkast end obligationer. Beregninger viser, at den historiske risikopræmie svinger meget fra år til år. Mindre lyst til at tage risiko kan have medvirket til faldet i aktiekurserne efter 11. september 2001.