Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

SCP – Scandinavian Cash Pool

SCP er et automatiseret system til grænseoverskridende sikkerhedsstillelse mellem Danmark, Norge og Sverige. Systemet er udviklet med henblik på at lette de skandinaviske CLS-deltageres adgang til intradag likviditet i de skandinaviske valutaer.