Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Seneste økonomiske og monetære udvikling

Oversigten vedrører perioden fra begyndelsen af september til midten af november 2003.