Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken set i et retligt perspektiv

Artiklen beskriver de forskellige muligheder for sikkerhedsstillelse for Nationalbankens udlån samt det retlige grundlag herfor, herunder de særlige retsregler, der finder anvendelse ved sikkerhedsstillelse over for centralbanker.