Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Stabilitets- og vækstpagten status 2003

Artiklen gør status over debatten om pagtens regelsæt samt den seneste gennemgang af EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer. Flere lande overtræder nu traktatens 3 pct. grænse for de offentlige budgetunderskud.