Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Tillidsindikatorer

Artiklen vurderer virksomheds- og forbrugertillidsindikatorers værdi som mål for den aktuelle økonomiske situation. Tolket med forsigtighed rummer indikatorerne, som foreligger før den egentlige statistik, en vis information om aktiviteten. Nettotal på nul svarer til normalvækst, ikke stagnation.